Radíme: Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky

Radíme: Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky

Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Využiť ich môže každý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Najmä v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom, kedy sa obmedzoval osobný kontakt pri úradných záležitostiach, bol uvedený spôsob doručovania rozhodnutí najčastejšie odporúčaný.

Samospráva v zmysle platnej legislatívy každoročne ako správca dane vyrubuje svojim občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov, najčastejšie daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje či poplatok za komunálny odpad. Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk mesto využíva poštu, zamestnancov úradu či verejnú vyhlášku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo daňovníka. Ďalším spôsobom, o ktorom vie stále málo občanov je elektronické doručovanie do aktivovanej elektronickej schránky.

„Mnoho občanov si tento spôsob mýli s doručovaním na osobnú, súkromnú e-mailovú adresu. Mnohí si telefonicky žiadajú doručiť rozhodnutie o výrube dane na svoj e-mail, tento spôsob však neumožňuje zákon,“ upresňuje Pavol Vaščák, vedúci ekonomického odboru na Mestskom úrade v Žiline.

Každý plnoletý občan Slovenskej republiky má na svoje rodné číslo vytvorenú „pasívnu/neaktívnu“ elektronickú schránku. Na jej aktiváciu je potrebné mať počítač s pripojením na internet, elektronický občiansky preukaz s čipom (nazývaný aj eID karta), pridelené prístupové údaje na www.slovensko.sk a čítačku kariet. Celý postup aktivácie elektronickej schránky je uvedený na internetovej stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr/. Po aktivácii elektronickej schránky na doručovanie môže občan využívať schránku na prijímanie rozhodnutí o výrube dane, ale aj iných rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy.

Na území mesta má v súčasnosti elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie približne 3 000 občanov s trvalým pobytom v Žiline. Okrem súkromných spoločností musia mať od 1. júna 2020 aktivovanú elektronickú schránku aj nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom.

Napriek tomu, že stále existujú obavy z elektronickej komunikácie s úradmi, nie je na to žiadny dôvod. Okrem toho, že ide o ekologický a moderný prístup, elektronické doručovanie rozhodnutí šetrí čas, odstraňuje sa bariéra času a vzdialenosti, občan je o každom úkone informovaný a nižšie náklady na správnych poplatkoch mu prinášajú aj úsporu financií.

Pri zasielaní elektronických rozhodnutí do elektronickej schránky občana, mesto zasiela okrem elektronického formulára aj rozhodnutie v .pdf formáte (zhodné s papierovým formátom, ktoré obsahuje QR kód). Ak sa občan rozhodne využívať elektronickú komunikáciu, pri úhrade dane nemusí prísť s úradom do osobného kontaktu.

Rozhodnutie, ktoré mu je doručené elektronicky, môže v pohodlí domova uhradiť bezhotovostným prevodom zo svojho účtu v banke prostredníctvom internet bankingu. Bezhotovostná platba je bezpečná a rýchla. Občania ju môžu realizovať z domu a kedykoľvek, nie je potrebné navštíviť pracovisko klientskeho centra a nosiť so sebou hotovosť. Navyše, úhrada financií je uvedená vo výpise z osobného bankového účtu.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať