Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania

Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania

Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 :

 1. a) obnovuje školské vyučovanie:
 2. v materských školách

– výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 15 detí

– materské školy zabezpečia stravovanie detí a zamestnancov škôl vo svojich školských jedálňach v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

 1. v základnej škole na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka

– výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 20 detí

– základná škola zabezpečí stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojej školskej jedálni v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

 1. b) obnovuje prevádzku:
 2. školského klubu detí

 

 1. c) určuje prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do

materskej školy, základnej školy:

 1. zákonný zástupca dieťaťa materskej školy na základe predchádzajúceho vyjadrenia potvrdí

záujem prostredníctvom emailu: msmud@rajec.sk, msom@rajec.sk, alebo telefonicky riaditeľke

materskej školy v termíne do 27.5.2020

 1. zákonný zástupca žiaka základnej školy na základe predchádzajúceho vyjadrenia potvrdí

záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie bez kriedy.sk alebo telefonicky triednym

učiteľom v termíne do 27.5.2020

 1. d) určuje kritéria umiestnenia dieťaťa alebo žiaka v škole:
 2. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského

a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických

zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov,

 1. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 2. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
 3. deti rodičov, kde je matka na materskej dovolenke,
 4. deti, ktoré bývajú v jednej domácnosti s osobou staršou 65 rokov

 

 1. e) určuje dĺžku prevádzky:
 2. v materskej škole v čase od 6.30 – 15.30 hod.
 3. v základnej škole v čase od 7.50 – 12.30 hod.

 

Zdroj: Milan Lipka, primátor mesta Rajec

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať