SPOMIENKA NA MILANA RÚFUSA

SPOMIENKA NA MILANA RÚFUSA

Dňa 10. decembra by sa bol dožil  významný slovenský básnik, esejista, spisovateľ pre deti, prekladateľ Milan Rúfus 93 rokov. Tento výnimočný človek zasiahol podstatnou mierou do vývinu modrenej slovenskej poézie. Milan Rúfus sa narodil v Závažnej Porube, dedinke pod majestátnou Poludnicou, pár kilometrov od Liptovského Mikuláša. Tu navštevoval aj gymnázium M.M. Hodžu, potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1952 na fakulte pôsobil aj ako pedagóg. V rokoch 1971 – 72 pôsobil ako lektor slovenčiny a češtiny na univerzite v Neapole. Debutoval zbierkou Až dozrieme (1956), už tu  prezentoval svoj osobitý  etický postoj k svetu, k spoločenským pohybom, ale hlavne k sebe samému. V spolupráci s významným slovenským fotografom  Martinom Martinčekom, vznikli zaujímavé knihy fotografií a básní o živote prostého človeka  a jeho osudovom vzťahu k prírode. Vznikol zaujímavý cyklus : Ľudia v horách (1969); Kolíska, Stôl chudobných (obe 1972); Hora (1978), Chvála vody (1981), Báseň o Kriváni (1988), Básnickou úvahou o zmysle života a o ľudskom údele je skladba Óda na radosť (1981). Rúfus hľadal základné existenčné hodnoty v živote človeka, zároveň bol pripravený niesť spoluzodpovednosť za ľudské úsilie. Tieto hodnoty rezonovali v jeho zbierkach Prísny chlieb (1987), Čítanie z údelu (1996), Žalmy o nevinnej (1997). Významnou časťou jeho tvorby je tvorba pre deti. Inšpirovaný ľudovou slovesnosťou a jej humanistickým posolstvom sú básnické  stvárnenia slovenských rozprávok, ktoré vyšli knižne: Kniha rozprávok (175), Rozprávočka veselá, ostaň ešte s nami (1985), Lupienky z jabloní (1993), Zvieratníček (1994). Zaujímavé sú aj jeho básne pre deti , ktoré vyšli pod názvom Modlitbičky (1992) a Nové modlitbičky (1994), tieto lyrické miniatúry s poetikou kresťanských modlitieb, majú výrazný čitateľský presah. Vo svojej tvorbe pokračoval až do svojej smrti a obohacoval našu slovenskú poéziu o ďalšie knihy: Jednoduchá až po korienky vlasov (2000), Čas plachých otázok, po čom to chodíme (obe 2001), Čakanka (2003), Báseň a čas (2005), Vernosť (2007). Jeho osobnostný a literárny portrét dokresľuje dvojzväzková kniha Rozhovory so sebou a s Tebou (1998). Prekladal z českej poézie (J.K. Tyl, F. Hrubín, J. Seifert, V. Nezval) a z ruskej (A.S. Puškin, M.J. Lermontov, S. Jesenin).

Liptovskí matičiari si túto výraznú osobnosť našich novodobých dejín, výnimočný zjav v slovenskej poézie pripomínajú. Pri jeho okrúhlych výročiach pripravovali v Dome MS poetické večery z jeho tvorby.

Ako uviedol riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, ktorý je zároveň podpredsedom Matice slovenskej ,,Je úplne samozrejmé a prirodzené že si musíme pripomínať osobnosti, ktoré sa stali vzorom pre ďalšie generácie. Nesmieme zabúdať na tieto osobnosti a uchovávať ich tvorbu a odkaz. Pripomínať a uctievať si ich je potrebné o to viac, aby sa tento odkaz odovzdal aj na ďalšie generácie a prejavovaná úcta sa nepretrhla a pokračovala. Milan Rúfus bol významným slovenským básnikom a jeho tvorba zasiahla do mnohých ľudských životov, pri čítaní a recitovaní jeho textov. Veľká česť tomuto v skutku úchvatnému človeku,. V súčasnej pandemickej situácii si ho aspoň symbolicky pripomenuli pri jeho hrobe, ktorý sa nachádza v jeho rodnej obci Závažná Poruba podpredseda MS Marek Nemec, predseda Krajskej rady MS Milan Stromko, pracovník Domu MS Peter Vrlík a pracovník Členského ústredia MS Lukáš Havlík. Zapálením sviečky a tichou spomienkou si uctili muža, ktorý bol stelesnením skromnosti a celou svojou tvorbou ospevoval slovenského človeka, slovenskú prírodu a všetky tie kladné mravné hodnoty ktoré národ pod Tatrami skrýva.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať