Sprievodné podujatia 52. ročníka Jašíkových Kysúc

Sprievodné podujatia 52. ročníka Jašíkových Kysúc

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ukončila 52. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov sprievodnými podujatiami v dňoch 8. – 11. mája 2021. Rok 2020 a celosvetová pandémia ovplyvnila všetky oblasti života a dotkla sa i organizácie všetkých verejných podujatí.

Koncom minulého roka boli výsledky súťaže zverejnené online na webovej stránke knižnice, ale sprievodné podujatia sa realizovali v posunutom termíne až v júni 2021. Čitateľská verejnosť, priaznivci literatúry, kultúry a umenia mali opäť možnosť stretnúť sa s významnými osobnosťami súčasnej literárnej a výtvarnej scény na autorských besedách, seminároch a prednáškach.

Súťaž, ktorej hlavným organizátorom je Kysucká knižnica v Čadci, má dlhoročnú tradíciu a patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie literárne súťaže na Slovensku. Mladí začínajúci autori tak dostali opäť možnosť rozvíjať literárny talent, konfrontovať svoje literárne prvotiny s rovesníkmi a odborným pohľadom renomovaných literárnych osobností. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam a epidemiologickým obmedzeniam bol 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2020 vyhlásený, zaslané súťažné práce boli postupne zverejňované na webovej stránke knižnice a odbornou porotou vyhodnotené. Kysucká knižnica v Čadci vydala v tlačovej forme zborník vybraných súťažných prác, ktorý je spolu so zápisnicou z vyhodnotenia zverejnený v elektronickej podobe na internetovej stránke knižnice. Odborná porota pracovala v zložení: Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay, Alexander Halvoník (predseda) a hodnotila 54 súťažných literárnych textov.

Hlavnú cenu – Cenu Rudolfa Jašíka získala Katarína Gecelovská za poviedku „O snehu“.

Prémie získali: Martin Marko, Katarína Želinská a Ján Bidovský. V kategórii „Esej o diele slovenskej literatúry“ získal ocenenie Jerguš Radačovský. Porota udelila i čestné ocenenia desiatke mladých prozaikov z celého Slovenska. Sprievodné podujatia začali autorským stretnutím a besedou so spisovateľkou Toňou Revajovou, ktorá vo svojej rozsiahlej tvorbe približuje neobyčajný svet detí a svojim čitateľom ponúka vtipné a príťažlivé príbehy. Významný slovenský prozaik a publicista Peter Juščák, ktorý sa zaoberá výskumom a dokumentuje neľahké osudy ľudí odvlečených do pracovných táborov na Sibíri, zaujal na autorskom stretnutí stredoškolskú mládež a všetkých účastníkov besedy. Mimoriadny úspech zaznamenala beseda s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom, ktorý účastníkom besedy priblížil slovom i obrazom výber zo svojej rozsiahlej výtvarnej tvorby a doplnil ju zaujímavým a vtipným komentárom. Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže je vždy spojené so stretnutím odbornej poroty s finalistami súťaže. Hodnotiaci seminár pod názvom „Mladá poviedka“ bol spojený s odovzdávaním diplomov finalistom súťaže. Sprievodné podujatia pokračovali prednáškou literárnej vedkyne, prozaičky, poetky a esejistky, doc. Márie Bátorovej, ktorá priblížila študentom a čitateľskej verejnosti zaujímavé informácie z oblasti literatúry a kultúry. Na tému hrdina a kontra antihrdina v próze besedoval so študentmi spisovateľ a publicista Márius Kopcsay. Záverečným podujatím 52. ročníka Jašíkových Kysúc bola pietna spomienka pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke.

Všetky podujatia sa podarilo úspešne realizovať vďaka príspevku z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, vďaka spolufinancovaniu Žilinským samosprávnym krajom, príspevkom spoluorganizátorov: Kysuckej kultúrnej nadácie, Spolku slovenských spisovateľov a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Vďaka patrí i všetkým mediálnym partnerom, ktorí celoslovenskú literárnu súťaž od jej vyhlásenia priebežne propagovali a  informovali širokú kultúrnu a čitateľskú verejnosť. V súčasnosti je vyhlásený už 53. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2021 a mladí autori do 35 rokov môžu svoje súťažné príspevky zasielať na mailovú adresu jasik@kniznica-cadca.sk. Pevne veríme, že úspešný priebeh aktuálneho ročníka neovplyvnia žiadne nepriaznivé okolnosti

Zdroj: Kysucká knižnica v Čadci

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať