• Online diskusia k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI

    Online diskusia k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI0

    V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zjednosmernenia niektorých ulíc alebo ich úsekov a osadenia prvkov upokojenia cestnej premávky (spomaľovacie prahy, tzv. vankúše, vyvýšené priechody pre chodcov, ostrovčeky, doplnenie chýbajúceho dopravného značenia atď.).  Cieľom navrhovaných opatrení je eliminovať tranzitnú dopravu na často využívaných komunikáciách, zvýšiť bezpečnosť

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie