• Skúmajú schopnosť mesta Žilina zvládať mimoriadne udalosti

    Skúmajú schopnosť mesta Žilina zvládať mimoriadne udalosti0

    Odborný pracovník Katedry krízového manažmentu Fakulty bezpečnosnostného inžinierstva žilinskej univerztiy v Žiline skúma oblasť pripravenosti mesta zvládať mimoriadne udalosti. Získané informácie sú dôverné a budú slúžiť pre potreby riešenia projektu s názvom : Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí. Dotazník, prostredníctvom, ktorého sa zber dát uskutočňuje, je zameraný najmä na obyvateľov Žiliny a zložený je z niekoľkých otázok. Riešitelia

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie