• Mesto Turzovka získalo certifikát za úsporu emisií skleníkových plynov

    Mesto Turzovka získalo certifikát za úsporu emisií skleníkových plynov0

    Vďaka správnemu triedeniu odpadu a recyklácii môžeme znížiť veľkosť a činnosť skládok odpadov. Tie produkujú výrazné množstvá skleníkových plynov, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zmenu klímy. Mesto Turzovka už niekoľko rokov v oblasti separovania spolupracuje s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, ktorá financuje triedený zber odpadov v našom meste. Prostredníctvom Mestského podniku služieb zabezpečuje

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie