• Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok

  Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok0

  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci od 1.1.2021 novú povinnosť a to zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V zákone sú taktiež stanovené výnimky, kedy sa nevzťahujú tieto povinnosti na obec. Jednou z výnimiek je, že obec preukáže, že 100% domácností

  Zistiť viac
 • Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu v Žiline pokračuje aj v roku 2021  

  Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu v Žiline pokračuje aj v roku 2021  0

  Mesto Žilina pokračuje aj v novom roku v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktoré pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie