• Podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov

    Podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov0

    Otázka spracovania odpadov sa stala globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou úlohy, s ktorými sa musia popasovať. Od 1.1.2021 je povinnosťou obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké množstvo odpadov. Z hľadiska

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie