• Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča

    Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča0

    Mesto Bytča informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň. Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu. Treba

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie