• V Turanoch rozmiestnili kontajnery na zber kuchynského odpadu

    V Turanoch rozmiestnili kontajnery na zber kuchynského odpadu0

    Mesto Turany informuje občanov, že 1.6.2021 boli rozmiestnené hnedé 120 litrové nádoby na zber kuchynského odpadu. V skratke sa používa aj názov BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nádoby sú umiestnené na zberných miestach so separovaným zberom plastov a papiera. Sú riadne označené nálepkami, čo tam patrí a čo nie. Interval vývozu kuchynského odpadu je

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie