• Mesto Rajec v úspornom režime. Dane a poplatky distribuujú zamestnanci mesta

    Mesto Rajec v úspornom režime. Dane a poplatky distribuujú zamestnanci mesta0

    Samospráva začala s distribúciou rozhodnutí miestneho poplatku za komunálny odpad a miestnych daní, či už z nehnuteľností alebo za psa. Jedným z úsporných opatrení Mesta Rajec je, že rozhodnutia sú distribuované postupne prostredníctvom nepedagogickí zamestnancov či opatrovateliek. Ide teda o zamestnancov mesta alebo jeho organizácií, ktorí v dôsledku opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom nemôžu vykonávať svoju prácu. V snahe maximálne

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie