• Liptovské kultúrne stredisko pripravuje festival neprofesionálneho divadla LiptovDIV

    Liptovské kultúrne stredisko pripravuje festival neprofesionálneho divadla LiptovDIV0

    Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 23. a 25. septembra 2021 festival neprofesionálneho divadla v Liptove. LiptovDIV je prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie. Cieľom  prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadkovú a vzdelávaciu časť festivalu zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie