• Vedenie obce Teplička nad Váhom vyzýva občanov k udržiavaniu poriadku0

    Vážení občania, obyvatelia obce Teplička nad Váhom, stojiská výhradne určené na triedený zber komunálneho odpadu si niektorí zamieňajú so skládkami odpadu. Na fotografiách sú preplnené kontajnery a odpad voľne hodený na zemi, kde ho vietor a zvery roznášajú ďalej. Ak je kontajner plný, k dispozícii je množstvo ďalších na iných stojiskách v obci. Dôležitá vec

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie