• Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov

    Mesto Bytča informuje o systéme triedenia odpadov0

    V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie