• Mesto preskúma možnosti súdnych sporov s Trabelssieho firmami, vybralo na to advokátov

  Mesto preskúma možnosti súdnych sporov s Trabelssieho firmami, vybralo na to advokátov0

  Mesto Žilina je pripravené iniciovať súdne spory so spoločnosťami, v ktorých nejakým spôsobom figuruje George Trabelssie s cieľom ochrániť záujmy mesta, domôcť sa svojich práv a oprávnených nárokov. Predmetom súdnych sporov by mali byť najmä majetkové a finančné nároky mesta voči spomínaným subjektom. Z uvedených dôvodov  samospráva dňa 21. apríla 2021 uzatvorila s Advokátskou kanceláriou Mgr. Slavomír Trnkócy zmluvu

  Zistiť viac
 • Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina

  Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina0

  Okresný súd Žilina hľadá kandidátov na prísediacich, ktorí budú zasadať v trestných veciach počas obdobia rokov 2021-2024. V prípade záujmu o túto funkciu, je potrebné sa prihlásiť na Obecnom úrade v Rosine v termíne do 13.11.2020 prostredníctvom e-mailu na adresu podatelna@obecrosina.sk, alebo poštou na adresu Obec Rosina, Rosina 167, 013 22 Rosina (v prihláške uveďte svoje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia) Za prísediaceho môže byť zvolený občan,

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie