• 9. september – Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

    9. september – Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme0

    Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva. Menej známy je pod skratkou FAS. Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999 preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Hlavnou úlohou tohto dňa je zvyšovanie informovanosti

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie