• Informačná kancelária pre obete trestných činov

    Informačná kancelária pre obete trestných činov0

    Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR realizuje národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Ak sa cítite byť obeťou, sú Vám v kontaktných bodoch poskytnuté základné informácie a usmernenia a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti: – psychologického poradenstva – sociálneho poradenstva – právnej podpory a usmernenia. Kontaktný bod

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie