• O pár mesiacov pribudne v meste Dolný Kubín nové trhovisko

    O pár mesiacov pribudne v meste Dolný Kubín nové trhovisko0

    O pár mesiacov pribudne v meste Dolný Kubín nové trhovisko. Vzniknúť má na Námestí Slobody pred mestským kultúrnym strediskom. Samospráva naň získala financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vďaka Miestnej akčnej skupine Orava, ktorá bola vyhlasovateľom výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. Oprávnené výdavky sú vo výške 80-tisíc eur. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je desať

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie