• Mesto Liptovský Mikuláš rozbieha kampaň, aby zvýšilo povedomie obyvateľov o triedení odpadu

  Mesto Liptovský Mikuláš rozbieha kampaň, aby zvýšilo povedomie obyvateľov o triedení odpadu0

  V súvislosti s povinným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností spúšťa mesto Liptovský Mikuláš od 1. apríla 2021 informačnú kampaň s hlavným sloganom Myslíme EKO, triedime BIO. Zameria sa ňou na vzdelávanie Mikulášanov naprieč všetkými vrstvami obyvateľstva vrátane mladšej generácie na školách a spopularizovanie témy triedenia odpadov z kuchyne. Radnica chce takýmto spôsobom vopred pripraviť obyvateľov na povinnosť triedenia ďalšieho

  Zistiť viac
 • Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa

  Vzdelávací seriál o triedení odpadu: Správna trefa0

  Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov. V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). diel –

  Zistiť viac
 • Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu v Žiline pokračuje aj v roku 2021  

  Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu v Žiline pokračuje aj v roku 2021  0

  Mesto Žilina pokračuje aj v novom roku v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktoré pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť

  Zistiť viac
 • Triedenie odpadov v období Vianoc

  Triedenie odpadov v období Vianoc0

  Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. Jedným z celoslovenských problémov, ktorý počas Vianoc spôsobuje znižovanie úrovne triedenia i následnej recyklácie odpadov, je NESTLÁČANIE OBALOV. Zdroj: obec

  Zistiť viac
 • Žilina od nového roka spúšťa triedenie kuchynského bioodpadu  

  Žilina od nového roka spúšťa triedenie kuchynského bioodpadu  0

  Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť

  Zistiť viac
 • V meste Čadca sa zvýši komfort zberu kuchynského odpadu

  V meste Čadca sa zvýši komfort zberu kuchynského odpadu0

  Na to, aby to celé fungovalo, tak sa musí aj dôsledne triediť odpad. Čo patrí do plastov do plastov, sklo do skla, kuchynský odpad do kuchynského odpadu. Hneď, ako nám niekto hodí do kuchynského odpadu niečo iné, je to znehodnotené a máme problém. V zime odpad zamrzne, v lete spôsobuje problém s hmyzom. Čo patrí

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie