• Veterinárna správa zistila výskyt moru včelieho plodu, vyhlásila ochranné pásma

  Veterinárna správa zistila výskyt moru včelieho plodu, vyhlásila ochranné pásma0

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátny veterinárnym potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu  v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu – Paenibacillus larvae. Ako ochranné pásmo boli vyhlásené katastrálne územia obcí: Strečno, Varín, Varín

  Zistiť viac
 • Mesto Turany informuje o likvidácii pozitívnych včelstiev

  Mesto Turany informuje o likvidácii pozitívnych včelstiev0

  RVPS Martin oznamuje, že dňa 09. 09. 2020 bude vykonaná komisionálna likvidácia pozitívnych včelstiev na Mor včelieho plodu v katastrálnom území Sučany. Likvidácia pozitívnych včelstiev bude vykonaná vysírením a následným spálením a likvidáciou všetkého spáliteľného materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára RVPS Martin. RVPS Martin vymedzila dňa 22. 08. 2020 v ohniskách nákazy – ochranné

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie