• Aj žiaci 1.stupňa na ZŠ Stará Bystrica prejdú na dištančnú formu vyučovania

  Aj žiaci 1.stupňa na ZŠ Stará Bystrica prejdú na dištančnú formu vyučovania0

  ZŠ s MŠ Stará Bystrica oznamuje, že od 26. októbra 2020 do 29. októbra 2020 sa po dohode so zriaďovateľom a rozhodnutím riaditeľky školy prerušuje školské vyučovanie prezenčnou formou v škole i pre žiakov 1.-4. ročníka základnej školy. Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať od 26. októbra 2020 dištančne. Od 30. októbra 2020 do 2.

  Zistiť viac
 • V základných umeleckých školách v Žiline pokračuje individuálne vyučovanie

  V základných umeleckých školách v Žiline pokračuje individuálne vyučovanie0

  V Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya a Ferka Špániho v Žiline je do odvolania prerušená skupinová forma vyučovania. Školy však naďalej pokračujú v individuálnej výučbe. Uvedené rozhodnutie, ktoré je reakciou na aktuálnu epidemiologickú situáciu, sa dotklo celkom 2 118 žiakov, ktorí žilinské základné umelecké školy v správe mesta navštevujú.  „Na začiatku školského roka, po polročnom dištančnom vzdelávaní a

  Zistiť viac
 • Krásno nad Kysucou obnoví vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ

  Krásno nad Kysucou obnoví vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ0

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 22.júna 2020,  zriaďovateľ mesto Krásno nad Kysucou obnoví školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch Základnej

  Zistiť viac
 • Od pondelka obnoví ZŠ Oščadnica vyučovanie pre všetky ročníky

  Od pondelka obnoví ZŠ Oščadnica vyučovanie pre všetky ročníky0

  Základná škola s materskou školou Oščadnica 1374 obnovuje s účinnosťou od 22. júna 2020 školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Pre žiakov prvého až piateho ročníka prebieha vyučovanie od 1.6.2020. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka sa obnovuje vyučovanie od 22.6.2020. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu. Prieskum  účasti na vyučovaní  žiakov 6.-9.ročníka prebieha od 16.6.2020 do 19.6.2020 do 12.00 hod. prostredníctvom  triednych

  Zistiť viac
 • Oznam o obnovení vyučovania v ZUŠ v Krásne nad Kysucou

  Oznam o obnovení vyučovania v ZUŠ v Krásne nad Kysucou0

  vyučovanie sa obnovuje iba v hudobnom odbore – vyučovanie s jedným žiakom vyučovanie výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru zostáva prerušené žiak si na vyučovanie prinesie 2 rúška + 1 papierové vreckovky, ktoré používa vo všetkých spoločných priestoroch školy (chodba, WC). v triede sa riadi pokynmi vyučujúceho (zvýšený protiepidemiologický hygienický štandard). sprevádzajúca osoba nesmie vstúpiť do budovy školy

  Zistiť viac
 • Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania

  Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania0

  Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 : a) obnovuje školské vyučovanie: v materských školách – výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 15 detí – materské školy zabezpečia stravovanie detí a zamestnancov škôl vo svojich školských jedálňach

  Zistiť viac
 • Mesto Krásno nad Kysucou zisťuje záujem rodičov o dochádzku detí do MŠ

  Mesto Krásno nad Kysucou zisťuje záujem rodičov o dochádzku detí do MŠ0

  Zriaďovateľ mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s riaditeľkou Materskej školy budú v dobe od 20.5. do 25.5. zisťovať záujem rodičov o dochádzku detí do materskej školy v mesiaci jún a júl. Prieskum rodičov sa vykoná prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplní každý rodič, ktorý má záujem dať dieťa do MŠ. Vyplnený dotazník ktorý nájdete na spodku

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie