• Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča

  Zmena intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Bytča0

  Mesto Bytča informuje občanov, že s platnosťou od 1.1.2021, sa mení interval vývozu zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného z rodinných domov a bytových domov. Vývoz bude zabezpečovaný dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň. Týmto má mesto snahu zvýšiť tlak na triedenie a neustále zvyšovať podiel triedeného odpadu a tým znižovať množstvá zmesového odpadu. Treba

  Zistiť viac
 • Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec

  Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec0

  Zmesový komunálny odpad Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu bude každú stredu v týždni. Vrecový zber palstov a tetrapakov v rodinných domoch 3.1.; 7.2.; 6.3.; 3.4.; 29.4.; 5.6.; 3.7.; 7.8.; 4.9.; 2.10.; 6.11.; 4.12.; Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno. Zber elektroodpadu a odpadu s obsahom škodlivín 28.2.; 26.6.; 25.9.; 27.11.; Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory,

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie