• V Krpeľanoch sa vo štvrtok uskutoční Obecné zastupiteľstvo

    V Krpeľanoch sa vo štvrtok uskutoční Obecné zastupiteľstvo0

    Starosta obce Krpeľany Jaroslav Kráľ zvoláva Obecné zastupiteľstvo. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 21. mája o 17.00 v Športovom dome Krpeľany.  Program: 1. Otvorenie 2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Voľba návrhovej komisie 5. Kontrola plnenia uznesení 6. Správa kontrolóra z kontrolnej činnosti 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie