• Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie

  Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie0

  V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zavedenia rôznych dopravných opatrení.  Navrhujeme osadiť prvky upokojenia cestnej premávky a doplniť chýbajúce dopravné značenie križovatiek na kritické ulice, ako aj pri školských zariadeniach, kde budú zriadené školské zóny v kombinácii s prvkami upokojenia dopravy. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

  Zistiť viac
 • Mesto Žilina rekonštruuje Materskú školu v Závodí, jej kapacita sa zvýši o 33 miest

  Mesto Žilina rekonštruuje Materskú školu v Závodí, jej kapacita sa zvýši o 33 miest0

  Rozšíriť kapacitné možnosti školy prostredníctvom nadstavby a revitalizovať detské ihrisko plánuje žilinská samospráva počas stavebných prác, ktoré sa v uplynulých dňoch začali v Materskej škole Závodie. Finančné prostriedky vo výške viac ako 350-tisíc eur získalo mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu, na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. Deti by sa mali do vynovenej materskej školy vrátiť v septembri budúceho

  Zistiť viac
 • Žiakom v ZŠ s MŠ v Závodí pribudla nová učebná pomôcka

  Žiakom v ZŠ s MŠ v Závodí pribudla nová učebná pomôcka0

  V minulom roku sa podarilo Základnej škole s materskou školou v Závodí získať grant na projekt „Naša školská záhrada” od Nadačného fondu KIA v Nadácii Pontis. Vďaka tejto dotácii a dofinancovaniu z vlastných zdrojov bolo možné vymeniť starý, nefunkčný skleník za nový. Osadenie skleníka prebehlo úspešne a jeho využívanie podporilo: -zlepšenie environmentálneho povedomia našej mladej

  Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie