• Hasičská zbrojnica v obci Višňové prešla stavebnými úpravami

    Hasičská zbrojnica v obci Višňové prešla stavebnými úpravami0

    Na základe projektu – ,,Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Višňové“ bola obci Višňové poskytnutá dotácia vo výške 29 870,43 EUR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Hlavným cieľom podania projektu bola podpora ochrany pred požiarmi. Projektom sa dosiahli stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pre lepšiu pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru v obci na boj s prírodnými katastrofami

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie