Takto sa to podarí

Takto sa to podarí

V decembri 2022 bol v sále kultúrneho domu v Dražkovciach úspešne zavŕšený projekt Takto sa to podarí, ktorý realizovalo Občianske združenie Step Art so sídlom v Dolnom Kalníku . V časovom slede od októbra do decembra roku 2022 boli zrealizované štyri podujatia v troch obciach (Diaková, Horný Kalník a Dražkovce), ktoré boli zamerané na znevýhodnené skupiny našich občanov- seniorov. Zámerom bolo  integrovať ich do spoločnosti tak, aby sa znova cítili užitoční. A to formou sebarealizácie, podporou ich kultúrnych zvykov a v snahe odstrániť nielen fyzické, ale aj mentálne bariéry voči mladším spoluobčanom. Primárnym cieľom projektu bolo v rámci troch stretnutí na území zapojených obcí uskutočniť sériu viacgeneračných stretnutí/tvorivých dielní. Preto bol  určený aj všetkým mladým, ktorí sa chceli od nich niečo dozvedieť a naučiť…pokúsili sme sa prepojiť zručnosti našich rodičov a starých rodičov s mladým a moderným pohľadom na život a tradície…Vstup na všetky aktivity bol voľný, stačilo len prísť a zapojiť sa…

Postupne sa uskutočnili tri samostatné  tvorivé dielne, v rámci ktorých sa účastníci zapojili do viazania a aranžovania kytíc a vencov z prírodných materiálov, pečenia  a remeselno- umeleckých aktivít. Lektormi boli kvetinárka s novými trendami aranžovania prírodných vencov a kytíc, Janka Mullerová,  cukrárka, ktorá pečie bezlepkové koláče a kysnuté cestá Lenka Gírethová, v rámci adventných trhov svoje umenie predviedli rezbár a ľudový výrobca zo svoru  Rudolf Gontko, výrobkyne bytových doplnkov a ozdôb z dreva, majsterka paličkovanej čipky Otília Mikušáková, pernikárka a medovnikárka Lucia Hatarová a iní.

V záverečnom slávnostnom programe Takto sa to podarí – kultúrny program troch generácií , ktorý svojou myšlienkou nadväzoval na uskutočnené tvorivé stretnutia dominovalo tradičné aj súčasné umenie. Speváčky ľudových piesní Jozefína Šugárová a Soňa Jamečná  spolu s ľudovou hudbou Sokolie spracovali výsledky svojho výskumu terchovských piesní v obci Dražkovce v rodine Šušotovej do umeleckého pásma slova, hudby a piesní, na ktoré nadviazali mladí talentovaní tanečníci hip-hopu pod vedením Adama Kmeťa a Marcely Hrúzovej. Aktívne sa zapojili aj deti zo Základnej školy v Dražkovciach, ktoré si pripravili hudobné pásmo zložené z piesní a vianočných kolied. V programe vystúpil hudobník Ľubomír Ľahký a speváčka Elena Pospíšilová. Dôkaz, že aj seniori vedia pretaviť svoje nadšenie a chuť byť aktívni v tanci predviedli na javisku Folklórni nadšenci Oprášené krpce. V tomto programe sa prelínala kedysi aktívna a prirodzená spolupráca jednotlivých cieľových skupín seniorov i mladých obyvateľov a znova medzi nimi ožil pocit spolupatričnosti . Diváci si v rámci programu mohli pozrieť výstavu aktivít OZ, ale i bábovkových foriem a ochutnať z rôznych druhov báboviek.

Autorka projektu a predsedníčka OZ Step Art, Zuzana Kmeťová:

Obec Dražkovce hraničí s obcami Diaková a Dolný a Horný Kalník tak, že sú spojené v jednu veľkú spoločnú aglomeráciu. Starousadlíci ( rozumej pôvodní, starší obyvatelia) sa cítia v súčasnej dobe tak trochu na okraji záujmu mladých novousadlíkov. “Mladí” majú svoje starosti – o výstavbu a dostavbu domov, starostlivosť o rodinu, malé deti a prácu. Cítili sme, že pocit osamelosti seniorov a zdravotne znevýhodnených spoluobčanov v našom okolí začal narastať najmä v období posledných dvoch rokov počas pandemických obmedzení. Vedeli sme, že im chýbajú  spoločné stretnutia, spoločenské udalosti, posedenia a predovšetkým : plnohodnotné zapojenie sa do života svojej obce. A podvedome sme vedeli, že „Takto sa to podarí“: prostredníctvom projektu sa pokúsiť túto skupinu znevýhodnenej skupiny našich občanov- seniorov znovu integrovať do spoločnosti. A to jednak formou sebarealizácie ( v rámci spoločných tvorivých dielní a odovzdávaním skúseností a umeleckých zručností mladšej generácii), podporou ich kultúrnych zvyklostí ( výstava výsledkov tvorivých dielní spojená s koncertom s ich aktívnym vystúpením)a v snahe odstrániť nielen fyzické, ale aj mentálne bariéry voči mladším spoluobčanom. Mottom všetkých našich stretnutí bolo: všímajme si našich seniorov a starých rodičov kým ich máme, učme sa od nich dovtedy, kým sa nestanú “neviditeľnými”.  Bohatá účasť na jednotlivých stretnutiach, priaznivé ohlasy priamych účastníkov i pozitívne slová, vyslovené priamo od jednotlivých aktérov, nás presvedčili o tom, že projekt bol významným impulzom pre lokálne partnerstvá v našom širšom okolí. Aktivity takéhoto širokého rozsahu sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, s podporou obce Diaková, Horný Kalník a Dražkovce a dobrovoľníkov.

ZDROJ: TS, Viera Hatarová

Autorka fotografií: Viera Majdulíková

Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať