Mesto Turzovka získalo certifikát za úsporu emisií skleníkových plynov

Mesto Turzovka získalo certifikát za úsporu emisií skleníkových plynov
Vďaka správnemu triedeniu odpadu a recyklácii môžeme znížiť veľkosť a činnosť skládok odpadov. Tie produkujú výrazné množstvá skleníkových plynov, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zmenu klímy.

Mesto Turzovka už niekoľko rokov v oblasti separovania spolupracuje s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, ktorá financuje triedený zber odpadov v našom meste. Prostredníctvom Mestského podniku služieb zabezpečuje separovaný zber. Triedenie odpadu vykonáva  združenie TKO Semeteš n.o. Náklady na triedený zber odpadov znáša organizácia ENVI- PAK.

Za rok 2019 naše mesto vzhľadom k množstvu separovaného zberu v objeme 325 594 kg získalo certifikát, pretože jeho občania časť komunálneho odpadu vytriedili a nebol uložený na skládke. Vďaka  tomuto triedenému zberu mesto Turzovka, ako súčasť systému ENVI- PAK prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov v objeme 69 036 000 kg C02. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 6383-krát obišlo zemeguľu. ( Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov).

„Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa správajú zodpovedne voči nášmu životnému prostrediu, triedia odpad a nevytvárajú čierne skládky. Veríme, že v budúcom roku sa nám spoločnými silami podarí emisie skleníkových plynov ešte znížiť,“ povedal primátor mesta Ľubomír Golis.

Zdroj: mesto Turzovka

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať