Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie

Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do kanalizácie
Foto ilustračné: Pixabay

SEVAK, a.s. Žilina upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie /ďalej len “kanalizácia”/.

Vypúšťanie týchto vôd do kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody, kanalizácia kolabuje. Taktiež sa zakazuje otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách, príp. poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.

Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach potrubia kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

SEVAK, a.s. každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kamerovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastníkovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie

Zdroj: SEVAK a.s., obec Svrčinovec

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať