Užitočné informácie pre majiteľov psov

Užitočné informácie pre majiteľov psov

Nové povinnosti obciam aj majiteľom psov vyplývajú z platnej legislatívy. Pozitívnou novinkou je, že od 1. júna 2020 je verejnosti prístupný register odchytených túlavých  zvierat. Ak ste stratili svojho domáceho miláčika, možno ho nájdete práve v tomto registri na https://rotz.svps.sk/rotz.

Každú obec či mesto trápia túlavé zvieratá. Obec je zo zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Takýto odchyt túlavých zvierat však môže vykonávať len osoba či orgán, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa schválila a udelila jej povolenie. Mesto Žilina získala toto povolenie v septembri 2019 ako prvé mesto a obec na Slovensku. Odchyt túlavých zvierat na území mesta Žilina zabezpečujú príslušníci Mestskej polície Žilina, ktorí boli na túto činnosť špeciálne vyškolení. Túlavé zviera môže nahlasovateľ oznámiť útvaru mestskej polície na telefónnom č. 159. Všetky takto odchytené zvieratá sú zaregistrované v registri odchytených túlavých zvierat.

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti zaviedla  od 1. septembra 2018  povinné čipovanie psov. Čipovanie   zabezpečuje   veterinár,  ktorý   následne   musí   zviera   do  24  hodín zaevidovať do centrálneho registra. V prípade, že vlastník nedá psa začipovať v zákonom stanovenej lehote, hrozí mu pokuta 50 eur.

Obec je ďalej povinná viesť evidenciu psov chovaných na území obce. Zároveň aj majiteľ psa je povinný svojho psa na obci prihlásiť. Na identifikáciu psa slúži evidenčná známka, ktorú obec po zaregistrovaní vydá majiteľovi psa. V súčasnosti mesto Žilina eviduje 4 148 zaregistrovaných psov.

Opakovaným problémom v našom meste je čistota po psíčkaroch. Každý majiteľ psa je povinný odstraňovať po svojom psíkovi exkrementy. Na ich vyhodenie slúžia bežné smetné nádoby. Tento problém trápi hlavne obyvateľov na sídliskách, kde sú trávniky plné psích exkrementov. Nie je v možnostiach mesta neustále čistiť po majiteľoch psov. Treba si uvedomiť, že takéto bezohľadné správanie spôsobuje nielen estetický problém, ale tiež zvyšuje riziko nákazy iných zvierat či detí. Vyzývame majiteľov psov, aby sa správali  zodpovedne a civilizovane.

Zmeny v legislatíve o ochrane zvierat chcú obmedziť nekontrolovaný chov zvierat, ktoré sú často v zlom zdravotnom stave a dlhodobo zanedbávané. Novelizácie presadzuje organizácia Zvierací ombudsman s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat v našej krajine a zároveň zjednotiť útulky pre týrané a opustené zvieratá a ochranárske združenia na Slovensku. Viac sa dočítate na: www.zvieraciombudsman.sk

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať