V Dolnom Kubíne sa pre žiakov začína letná škola

V Dolnom Kubíne sa pre žiakov začína letná škola
Foto: Mesto Dolný Kubín

Dve z dolnokubínskych základných škôl privítajú od pondelka 17. augusta 36 detí v letných školách. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Do školských lavíc v Základnej školy Martina Kukučína zasadne 20 detí a v Základnej škole s materskou školou Kňažia sa bude v letnej škole vzdelávať 16 žiakov.  

„Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala pre COVID-19 sa naše dve základné školy rozhodli organizovať letné školy pre svojich žiakov. Sme preto veľmi radi, že aj počas prázdnin dostanú možnosť vyrovnať svoje rozdiely vo výchove a vzdelávaní,“ povedal Matúš Lakoštík, viceprimátor mesta Dolný Kubín.

Dolnokubínska ZŠ Martina Kukučína prioritne organizuje letnú škola pre žiakov 1. ročníka. „Tieto deti sme považovali za najviac ohrozenú kategóriu žiakov, ktorí by potrebovali stimuláciu pracovných a sociálnych návykov,“ ozrejmila riaditeľka školy Katarína Števonková.

Počas nasledujúceho týždňa si žiaci počas ôsmich hodín denne okrem zmysluplného trávenia voľného času hravou formou a zážitkovým učením rozvinú čitateľské, matematické a komunikačné zručnosti, potrebné pre úspešný štart do 2. ročníka, a zároveň spoznajú kamarátov z iných tried. „Plánujeme najmä prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti, nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a zároveň podporiť ich opätovnú adaptáciu na školské prostredie,“ doplnila riaditeľka školy.

Činnosť letnej školy sa bude uskutočňovať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia a didaktických hier. „Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov. Počas jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, popoludnie bude venované najmä pohybovým a tvorivým aktivitám. Pri riešení úloh a zadaní budeme podporovať tímovú spoluprácu žiakov a učiť ich spájaniu síl pri spoločnom riešení problémov,“ vysvetlila Števonková s tým, že na aktivitách bude škola spolupracovať s dobrovoľníkmi z OZ Kukučínka.

V treťom augustovom týždni sa opäť do škôl vrátia aj niektoré deti zo Základnej škole s materskou školou Kňažia, ktorých čaká každý deň iné zameranie a jeho súčasťou bude vždy výchovno-vzdelávacia aj zábavná časť. „Väčšina našich žiakov sa aktívne zapájala do dištančného vzdelávania počas koronakrízy, keďže máme deti hlavne z okolitých dedín, ktorí do našej školy dochádzajú a majú v mieste svojho bydliska slabé pokrytie internetom. Máme tiež žiakov z rómskej komunity, u ktorých spočívalo dištančné vzdelávanie len vo vypĺňaní pracovných listov. Preto je potrebné u oboch skupín žiakov, aby si hravou a zábavnou formou prehĺbili a upevnili vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v škole počas vyučovania,“ skonštatovala Daša Badáňová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kňažia.

Riaditeľka školy hovorí, že ich cieľom nie je deti držať medzi štyrmi stenami v triede, ale zopakovať a prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov najmä v prírode a tým uľahčiť ich adaptáciu na školské prostredie. „Deti určite nebudú sedieť v triedach, keďže je leto a pekné počasie, tak chceme, aby si ho užili. Zažijú napríklad oravské hviezdne nebo, kde ich budú čakať  zábavné úlohy, v ktorých si precvičia písanie písmen, pravopis a slovné druhy. Taktiež navštívia Čutkovskú dolinu v Ružomberku, kde si upevnenia učivo a rozšíria vedomostí z prvouky, prírodovedy a biológie. Okrem toho sa zameriame aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov či na športovo-relaxačné aktivity,“ doplnila.

Školy majú podľa riaditeliek dostatočné kapacity a dokázali zabezpečiť požiadavky všetkých rodičov.

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500-tisíc eur, pričom podporil 244 projektov. ZŠ Martina Kukučína získala podporu 800 eur a ZŠ s MŠ Kňažia dostala od ministerstva sumu 500 eur. Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov i učiteľov. Zúčastniť sa na nich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka základných škôl.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať