V Krpeľanoch sa vo štvrtok uskutoční Obecné zastupiteľstvo

V Krpeľanoch sa vo štvrtok uskutoční Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Krpeľany Jaroslav Kráľ zvoláva Obecné zastupiteľstvo. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 21. mája o 17.00 v Športovom dome Krpeľany. 

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa kontrolóra z kontrolnej činnosti
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
8. Záverečný účet obce Krpeľany za rok 2019
9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2020
10. Kúpa pozemkov cintorína obce a časť komunikácie pred domom smútku
11.Prerokovanie a schválenie IBV – Krpeľany – JUH – vodovod-kanalizácia
12.Prerokovanie a schválenie dotácií
13.Prerokovanie a schválenie zmien rozpočtu
14.Rôzne
15.Interpelácia poslancov
16.Záver

Zdroj: Obec Krpeľany

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať