V Rajeckých Tepliciach sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V Rajeckých Tepliciach sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 21. mája 2020 sa o 17.00 hod bude v malej zasadačke Mestského úradu  Rajeckých Tepliciach konať zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Program:

  1. Návrh Záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtového hospodárenia za rok 2019:
  2. a) návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
  3. b) hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2019
  4. c) správa nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Rajecké Teplice za rok 2019
  5. d) stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2019.
  6. Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov.

Štandardné zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) je možné uskutočniť pri dodržaní primeraných hygienických opatrení aj počas krízovej situácie. Z uvedeného dôvodu budú prítomní účastníci rokovania povinní rešpektovať prijaté opatrenia (priestorové usporiadanie rokovacej sály, uzatvorenie budovy po začatí rokovania, hygienické opatrenia a pod.) a podpísať poučenie vo veci predchádzania šírenia ochorenia Covid – 19

Zdroj: mesto Rajecké Teplice

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať