V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo

V Turčianskych Tepliciach sa uskutoční Mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus zvoláva IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice na 20. 8. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na I. poschodí. Mesto o tom informuje na svojej stránke.

Program:

  1.  Otvorenie
  2.  Návrh na zrušenie Základnej školy s materskou školou Školská 447/2, Turčianske Teplice pre účely realizácie zmeny organizačnej štruktúry škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice podľa modelu schváleného Mestským zastupiteľstvom Turčianske Teplice uznesením číslo 33/2019 dňa 30.05.2019.
  3. Návrh na zrušenie Základnej školy s materskou školou Horné Rakovce 1400/28, Turčianske Teplice pre účely realizácie zmeny organizačnej štruktúry škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice podľa modelu schváleného Mestským zastupiteľstvom Turčianske Teplice uznesením číslo 33/2019 dňa 30.05.2019.
  4.  Rozpočtové opatrenia č. 6/2020, 7/2020 a 8/2020
  5.  Návrh na schválenie Zmluvy o prevode správy majetku mesta Turčianske Teplice z dôvodu reorganizácie škôl v meste Turčianske Teplice.
  6.  Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia projektu s názvom: „Účelový energetický audit vybraných budov mesta Turčianske Teplice“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni  z OP Kvalita životného prostredia
  7. Záver

Zdroj: Mesto Turčianske Teplice

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať