V Turčianskych Tepliciach sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V Turčianskych Tepliciach sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Foto: turciansketeplice.sk

Vo štvrtok 28.05.2020 o 15.00 hod. sa v Turčianskych Tepliciach v budove Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach – v sále Kultúrneho domu uskutoční II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Mesto o tom informuje na svojej stránke. Zasadnutie sa uskutoční za dodržania všetkých nariadených hygienických opatrení v súvislosti s COVID 19.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 6. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o. za rok 2019
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2019
 8. Schválenie Záverečného účtu za rok 2019 a Hodnotiacej správy za rok 2019 s výrokom audítora a kontrolóra
 9. Prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2019
 10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2020
 11. Návrh na vyradenie majetku k 31.10.2019 a návrh na vyradenie majetku pri rozdelení Spoločného obecného úradu
 12. Návrh VZN Mesta Turčianske Teplice o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Turčianske Teplice
 13. Návrh VZN Mesta Turčianske Teplice o určení školských obvodov
 14. Odvolanie člena Komisie školstva a kultúry a voľba člena Komisie školstva a kultúry
 15. Prevody a prenájmy majetku
  a) Kúpna zmluva medzi mestom a SR zastúpenou Ministerstvom vnútra SR –
  kúpa administratívnej budovy so s.č. 419, skladu a garáže vrátane pozemkov
 16. Rôzne a) Pridelenie uvoľnených nájomných bytov b) Informácia primátora z činnosti úradu
 17. Záver

Zdroj: Mesto Turčianske Teplice

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať