Vo štvrtok sa v Rajeckých Tepliciach koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok sa v Rajeckých Tepliciach koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátorka Mesta Rajecké Teplice v zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach – 25. 6. 2020 (štvrtok) o 17.00 hodine, ktoré sa bude konať v malej zasadačke na I. poschodí v budove mestského úradu.

Program

 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením.
 3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020.
 5. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice.
 6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 7. Návrh na schválenie analýzy SMART CITY k časti projektu „Nízkouhlíková stratégia Rajecké Teplice“. 8. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie.
 7. Určenie a delegovanie členov do Rady školy pri základnej škole
 8. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste.
 9. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ.
 10. Interpelácie poslancov.
 11. Diskusia.

Zdroj: mesto Rajecké Teplice

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať