Výšku príspevkov na školské zariadenia v Liptovskom Hrádku upravili

Výšku príspevkov na školské zariadenia v Liptovskom Hrádku upravili
Foto: Mesto Liptovský Hrádok

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku prerokovali určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok. Mesto o tom informuje na svojej stránke.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole bol v školskom roku 2019/2020 vo výške 13 eur, v nasledujúcom školskom roku bude 15 eur. Príspevok v základnej umeleckej škole zostáva bez zmeny. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí bude v nasledujúcom školskom roku 10 eur (doteraz 7 eur), príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zostáva bez zmeny. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času bude pri žiakovi do 15 rokov bude 4 eurá, pri žiakovi nad 15 rokov, ktorý je žiakom strednej školy 5 eur a pri žiakovi nad 15 rokov, ktorý nie je žiakom strednej školy a pri dospelej osobe 20 eur.

„Príspevky s výnimkou príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni neboli upravované od roku 2015. Dôvodom úpravy je očakávané zníženie objemu finančných prostriedkov z podielových daní – tie nebudú postačovať na pokrytie skutočných nákladov v materských školách, školských kluboch detí a v centrách voľného času. Predpokladaný výpadok podielových daní je najmä z dôvodu vplyvov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj pre problémy pri získavaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom mimo mesta Liptovský Hrádok od obcí,“ vysvetlila Martina Harichová.

Poznamenala, že navýšenie mzdových prostriedkov pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, zvyšovanie cien tovarov a služieb spôsobuje zvyšovanie nákladov na ich samotnú prevádzku. Poslancami schváleným návrhom zvýšenia príspevkov chce mesto čiastočne znížiť svoj doplatok na skutočné náklady na prevádzku škôl a školských zariadení, ako aj zvýšiť možné zdroje pre potreby modernizácie materiálno-technického vybavenia a udržania kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích služieb so zreteľom na optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí a žiakov.

Zdroj: Mesto Liptovský Hrádok

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať