Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže v roku 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže v roku 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti
školstva, vzdelávania a mládeže je zameraná prioritne na projekty a akcie, ako sú:a) výročia založenia škôl (akadémie, podujatia),
b) tradičné akcie/podujatia, ktoré majú celomestský dosah,
c) akcie/podujatia, ktoré majú dlhoročnú tradíciu,
d) školské/interné akcie alebo podujatia.

Žiadosti s požadovanými prílohami je potrebné predložiť v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Martin č. 130 o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin do oblasti
kultúry, školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity,
životného prostredia a regionálneho rozvoja.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podať mestu osobne do podateľne, poštou, alebo
elektronicky podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente do termínu uzávierky, t. j.
do 28. februára 2022.

Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú:
Mgr. Henrieta Brezniaková, t.č. 0905 484 402, mail: brezniakova@martin.sk

Ing. Romana Lichtenberková, č. t. 043 42 04 174, mail: lichtenberkova@martin.sk

prípadne nájdete na: https://www.martin.sk/podavanie-ziadosti-o-dotacie-z-rozpoctu-mesta/d30811/p1=1055

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať