Zámer činnosti „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

Zámer činnosti „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti a životné prostredie, doručil doplnok k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ .

Do oznámenia o doplnku je možné nahliadnuť na internetovej stránke:

 https://www.eniroportal.sk/sk/eia/detail/stategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia oznámenia, t. j. do 28.07.2020 priamo Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel. č. 041/7335696.

ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A  www.makov.sk  07.07.2020
ZVESENÉ Z ÚRADNEJ TABULE OBCE A www.makov.sk  28.07.2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu /Doplnok

Zdroj: obec Makov

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať