Zápis v dolnokubínskych školách bude prebiehať elektronicky

Zápis v dolnokubínskych školách bude prebiehať elektronicky

Pre rodičov detí v Dolnom Kubíne, ktoré by mali nastúpiť od nového školského roka na povinnú školskú dochádzku, nastáva obdobie zápisov do prvého ročníka základných škôl. Vzhľadom k úplnému uzatvoreniu škôl a na základe prijatých opatrení v oblasti školstva v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19 bude zápis na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebiehať od 15. až 24. apríla 2020 elektronickou formou bez prítomnosti detí.  Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.

„Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podľa nových opatrení podávať elektronickou formou bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako rodný list, overenie totožnosti rodičov, podpísanie žiadosti a iné  sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade s tým, že ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú tento rok na výber zo šiestich základných škôl pôsobiacich v meste Dolný Kubín. „Je len na rodičovi, ktorú školu si vyberie. Mesto Dolný Kubín má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu Janka Matúšku, Základnú školu Petra Škrabáka, Základnú školu Martina Kukučína alebo Základnú školu s materskou školou Kňažia,“ doplnil Švento. Bližšie informácie o zápise spolu s elektronickou prihláškou nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy.

Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl. Podľa slov Šventa majú rodičia povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. „Povinnosť sa vzťahuje na každého zákonného zástupcu, ktorého dieťa najneskôr 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, a to aj vtedy, ak sa zákonní zástupcovia detí trvalo zdržujú a pracujú v zahraničí,“ doplnil.

Podmienkou je, aby mali trvalý pobyt na Slovensku. Ak sú rodičia počas trvania zápisu v zahraničí, tak by mali kontaktovať základnú školu a dohodnúť sa na inom termíne. Po prijatí dieťaťa je na rodičoch a základnej škole, aby sa dohodli na osobitnom plnení povinnej školskej dochádzky. „V praxi to znamená, že deti chodia do základnej školy v zahraničí a na Slovensku majú len kmeňovú školu, kde chodia na preskúšanie,“ ozrejmil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na MsÚ.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú 4 základné školy, 7 materských a 2 základné umelecké školy. Spolu v nich pracuje 271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov. V základných školách sa učí celkom 1968 žiakov, 620 detí navštevuje materské školy a 1171 základné umelecké školy.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať