Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Žiline od 15. do 17. apríla

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Žiline od 15. do 17. apríla

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 sa v Žiline uskutočnia od 15. do 17. apríla. Na základe preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa zápisy uskutočnia elektronicky, bez prítomnosti detí. Ak rodičia dieťaťa nemajú možnosť elektronickej komunikácie, môžu školu, o ktorú majú záujem, kontaktovať telefonicky.

Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku zverejnenú na internetovej stránke základnej školy, kde chcú dieťa prihlásiť. Po následnom vyhodnotení prihlášok, dostane rodič rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Overenie údajov z prihlášky sa uskutoční osobne do dvoch týždňov od opätovného otvorenia škôl, potrebné je priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl.

V prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné najneskôr do 15. júna doložiť škole vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak rodičia požiadajú o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, nebudú sa vyžadovať súhlasné vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Potrebné ich však bude doručiť škole dodatočne.

Ak sa rodičia rozhodnú pre domáce vzdelávanie, majú taktiež povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej základnej školy. K prihláške musia doplniť i  žiadosť o individuálne vzdelávanie a vysokoškolský diplom učiteľa, ktorý s dieťaťom spolupracovať v tzv. kmeňovej škole.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, v ktorých sa vzdeláva 6 174 žiakov.

Zdro: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať