Žilina bude revitalizovať Bulvár, vyhlásila architektonickú súťaž

Žilina bude revitalizovať Bulvár, vyhlásila architektonickú súťaž

Nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru v Žiline je cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Žilina. Od súťažných návrhov samospráva očakáva kreatívny urbanistický a architektonický návrh riešenia nového Bulváru.

Predpokladaná hodnota zákazky pozostávajúca zo sumy za nadväzujúcu zákazku a z cien a odmien je 198 100 eur bez DPH. Víťaz architektonickej súťaže by mal byť známy vo februári 2021, kedy sa aj očakáva uzavretie zmluvy. „Súťaž by mala priniesť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Očakávame komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu,“ podotkol hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Územie Bulváru leží v exkluzívnej časti Žiliny. Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou (centrum Rudiny I-Na Hlinách – centrum Rudiny II-Na Hlinách – centrum Solinky). Prostredie ulice je však morálne a technicky zastarané. Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Na veľkej časti Bulváru sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy, komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe.

 „Z pohľadu mesta ide o historicky a priestorovo dôležité územie, ktoré má mimoriadny význam. Predmet súťaže je výnimočne zložitý práve vzhľadom na urbanistický detail, ktorý od celkového riešenia očakávame. Predpokladáme, že do revitalizácie Bulváru mesto v nasledujúcich rokoch investuje približne 2,5-milióna eur. Celkovú obnovu územia sme rozdelili na dve etapy, pričom aktuálne riešime práve nový Bulvár. Lokalita starého Bulváru prejde obnovou až následne, keďže realizáciu nám v aktuálnej situácii komplikujú nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž riešenia nového Bulváru v Žiline bude vyhodnocovať päťčlenná odborná komisia, ktorej predsedá Ing. arch. Peter Lényi. Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť alebo ponuky v súťaži sú k dispozícii na internetovej stránke mesta v časti Samospráva/Útvar hlavného architekta mesta: http://www.zilina.sk/utvar-hlavneho-architekta

Informatívny dokument_ Nový Bulvár

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

1 comment
TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

1 Comment

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať