Žilina ocenila významné osobnosti mesta

Žilina ocenila významné osobnosti mesta

Čestným občianstvom mesta Žilina ocenila tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stala Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získal in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si tento rok prevzal kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odniesol svetoznámy fotograf Andrej Reiser. Okrem najvyšších ocenení mesta udelil primátor Peter Fiabáne na slávnostnom oceňovaní v stredu 16. septembra aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangerovej.

„Ocenenie je prejavom úcty mesta osobnostiam, ktoré svojou prácou dennodenne zviditeľňujú Žilinu, robia jej dobré meno a zlepšujú život obyvateľom v meste. Mnohokrát ide o skutočné osobnosti, ktoré nie sú nijako viditeľné, no svojou činorodou prácou majú nezastupiteľné miesto v oblasti, ktorej sa profesionálne venujú. Naše mesto a Žilinčania sú na nich právom hrdí a vážia si ich úsilie a tvorivosť,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Oceňovanie osobností ma za cieľ vyzdvihnúť vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom Žilina a presiahli regionálny rámec. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné občianstvo mesta Žilina, Cenu mesta Žilina a Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina.

Navrhnúť kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných napokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu nominácie osobností rokovalo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí 29. júna.

Zoznam a krátky životopis ocenených:

Natália Hejková  (* Žilina)

Rodáčka zo Žiliny, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, od roku 2019 členka siene slávy FIBA. Počas aktívnej kariéry hrala v kluboch Slávia VŠ Praha a TJ SCP Ružomberok. Najvýraznejšie úspechy dosiahla ako trénerka na medzinárodnej scéne, keď dvakrát zvíťazila s Ružomberkom v Európskej lige (1999, 2000) a šesťkrát sa dostala medzi najlepšie štyri družstvá, tzv. turnaj Final Four (1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002). Ako hlavná trénerka reprezentácie Slovenska obsadila so Slovenskom 8. miesto na majstrovstvách sveta v roku 1998 a 4. miesto na ME v Poľsku, čím si reprezentácia zaistila postup na Olympijské hry v Sydney 2000. V marci 2011 sa stala trénerkou slovenskej ženskej reprezentácie a team viedla aj na Majstrovstách Európy v Poľsku. Počas života získala viaceré ocenenia: ocenenie prezidentom SR – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (1998), Krištáľové krídlo – kategória Šport (1999), Čestná občianka mesta Ružomberok (1997), Cena Žilinského samosprávneho kraja (2015).

Bohumil Urban (* 1935, Nové Zámky – † 2019, Žilina) – in memorian

V roku 1959 začal pôsobiť ako pedagóg husľovej, komornej a orchestrálne hry na vyššej hudobnej škole, neskôr Konzervatóriu v Žiline. Bol spoluzakladateľom Symfonického orchestra mesta Žilina (1959) i Štátneho komorného orchestra (1954). Počas jeho 45-ročnej pedagogickej práce vychoval vynikajúcich žiakov, ktorí neskôr dosiahli mnohé úspechy doma i v zahraničí, napr. František Figura, Jindřich Pazdera, Vladimír Harvan, Dalibor Karvay. Za vynikajúce úspechy dostal viaceré ocenenia, medzi nimi Vzorný učiteľ (1970), Veľká medaila sv. Gorazda (1998). Okrem pedagogickej, dirigentskej a organizačnej činnosti sa venoval aj aranžovaniu a orchestrálnym úpravám skladieb, hlavne Eugena Suchoňa a Jána Cikkera.

Andrej Reiser (* Žilina)

Fotograf európskeho formátu. Jeho matka bola dcérou ruského literárneho vedca Alfreda Bema, ktorý opustil Rusko v roku 1917 po revolúcii a usadil sa v Československu. Jeho otec Egon Reiser pôsobil v Prahe ako fyzik a tri roky strávil v nacistickom koncentračnom tábore. O Reiserovi sa hovorilo ako o talentovanom fotografovi už od základnej školy. Po sovietskej okupácii Československa v auguste 1968 Andrejova rodina emigrovala do Západného Nemecka, kde Andrej študoval fotografiu na renomovanej Folkwang School for Design v Essene. Po ukončení štúdia sa jeho fotografie objavovali v prominentných medzinárodných magazínoch ako Der Spiegel, FAZ Magazin, Fortune, Epoca, Merian a iné. V rokoch 1987 – 1991 pôsobil ako korešpondent nemeckého magazínu GEO v Rusku. Z jeho publikácií patrí k najvýznamnejším napr. Domenica, ktorá bola vydaná 15-krát a získala veľa ocenení. V roku 1983 založil Andrej Reiser v Hamburgu fotografickú agentúru Bilderberg, v ktorej sa spojili najlepší nemeckí fotožurnalisti, jej členom sa stal aj slovenský fotoreportér Karol Kállay. Dve desaťročia bol Reiser predsedom medzinárodnej poroty prestížnej fotografickej súťaže Czech Press Photo, organizovanej pod patronátom prezidenta Českej republiky a primátora Prahy. V súčasnosti žije v Prahe. Na Slovensku prezentoval jeho tvorbu Marián Pauer v rámci projektu Henkel Slovensko Slovensku výstavou v Pálffyho paláci bratislavskej galérie od novembra 2005 do januára 2006 a v Považskej galérii v jeho rodnom meste Žilina v roku 2007.

Roman Patkoló (* Žilina)

Kontrabasista Roman Patkoló je pôvodom zo Žiliny a rád sa sem pravidelne vracia za svojou rodinou. Patrí medzi svetovú muzikantskú špičku. Zahraničné médiá ho častujú prívlastkami ako prevtelený Paganini či hudobný kúzelník. Študoval na Hochschule für Musik und Theater München. Venuje sa interpretácii sólovej kontrabasovej literatúry a komornej tvorby. Ako sólista spolupracoval s významnými svetovými orchestrami. Sólisticky sa predstavil na koncertoch vo Švajčiarsku, Nemecku, Srbsku, Rakúsku, Rusku, Španielsku, v Kanade a USA, a to v prestížnych koncertných sálach. Patkoló je od roku 1999 členom medzinárodného kontrabasového kvarteta Bassiona-amorosa pod vedením Prof. Klausa Trumpfa, s ktorým koncertoval v USA, Holandsku, Nemecku, Švajčarsku, Rakúsku a inde. Popri bohatej koncertnej činnosti je aktívny i v pedagogickej oblasti, vo veku 24 rokov získal titul profesora ako jeden z najmladších v Európe a začal vyučovať na mníchovskej Hochschule für Musik und Theater. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Hudobnej akadémii v Bazileji.

Emília Wiesengangerová (* Žilina)

Učiteľka prírodopisu a chémie. Ako pedagogička pôsobila na viacerých školách v Žiline a okolí: ZŠ Divina, ZŠ Varšavská, ZŠ Karpatská. Na ZŠ Karpatská strávila v pedagogickom povolaní 30 rokov až do svojho dôchodku. Najskôr ako učiteľka na druhom stupni, potom ako zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň a nakoniec na poste riaditeľky školy pôsobila od roku 1991 do roku 2014. Za dlhoročnú tvorivú a obetavú pedagogickú a riadiacu činnosť získala v roku 2003 Cenu Janka Frátrika. Svoju prácu vykonávala vždy s láskou, zodpovedne, čestne a nezištne. Svojou vysokou morálkou, odbornosťou a priamosťou dokázala efektívne reagovať na neustálu potrebu zlepšovania a rozvoja. Pod jej vedením bola škola priekopníkom v integrácii detí telesne a mentálne postihnutých či detí s poruchami správania. Pre telesne postihnuté deti bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. Ako prvá škola v meste mala ZŠ Karpatská špeciálnu pedagogičku a psychologičku. Pani riaditeľka viedla deti k láske k prírode. Zveľaďovanie okolia školy, výsadba stromov, čistenie lesoparku, soboty v prírode so žiakmi boli samozrejmosťou. V rámci projektu Zdravá škola bol pre žiakov zavedený pitný režim na každej chodbe. Veľká pozornosť bola venovaná talentovaným deťom a športu. Na škole boli zriadené plavecké triedy či gymnastika. Pani Wiesengangerová sa deťom venovala s láskou 44 rokov.

Zdroj: mesto Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať