Žilina od nového roka spúšťa triedenie kuchynského bioodpadu  

Žilina od nového roka spúšťa triedenie kuchynského bioodpadu  

Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie.

Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie využitie.

„Kuchynský bioodpad, ktorý v našom meste vytriedime, bude dvakrát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie. Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského bioodpadu sa taktiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie,“ vysvetľuje Alena Vavrová, vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.

Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Do kontejnera na bioodpad je potrebné hádzať len veci, ktoré tam patria. V opačnom prípade sa jeho obsah znehodnotí a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, na tento účel bude do konca decembra v meste rozmiestnených 100 kusov. Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov môžu na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade.

Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú.

Mesto Žilina ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností pripravilo pre každú domácnosť žijúcu v paneláku a bytových domoch štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. Obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Balíček však nie je určený pre domácnosti v rodinných domoch, kde je viac miesta aj možností, ako biodpad triediť. Navyše rodinné domy dostali v minulosti od mesta kompostéry, ktoré sa z časti môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského biodopadu.

Štartovacie balíčky sa budú odovzdávať v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina (ul. Vysokoškolákov 8), vchod na kúpalisko – z boku areálu pri predajni Farby-laky v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Odovzdávanie bude organizované podľa harmonogramu, prvá etapa začína od 7. decembra do 18. decembra 2020 a určená je pre obyvateľov sídlisk Hliny a Hájik. Distribúcia pre ostatné domácnosti bude pokračovať v januári. O presnom termíne budeme verejnosť včas informovať. Zhromažďovaniu ľudí a tvoreniu radov možno predísť tým, že obyvatelia bytových domov vyšlú na prebratie štartovacích balíčkov svojich zástupcov za bytovku či vchod.

Harmonogram odovzdávania štartovacích balíčkov pre paneláky a bytové domy:

Hliny:

  • Hliny I, II – 7. 12. 2020
  • Hliny III, IV – 8. 12. 2020
  • Hliny V – 9. 12. 2020
  • Hliny VI – 10. 12. 2020
  • Hliny VII, VIII – 11. 12. 2020

Hájik:

  • ulice s názvom začínajúcim na B až E – 14. 12. 2020
  • ulice s názvom začínajúcim na G až J – 15. 12. 2020
  • ulice s názvom začínajúcim na K až M – 16. 12. 2020
  • ulice s názvom začínajúcim na N až P – 17. 12. 2020
  • ulice s názvom začínajúcim na R až Z – 18. 12. 2020

 

Triedenie kuchynského bioodpadu – praktické rady pri triedení

Pre obyvateľov panelákov:

Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov:

Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.

Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

bio

Mestský úrad v Žiline, Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Ing. Veronika Hreusová, Ing. Alžbeta Kadlubcová, tel.: 041/70 63 231.

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

 

 

 

 

 

 

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať