Žilina prehodnocuje možnosti lepšej správy verejného priestranstva.

Žilina prehodnocuje možnosti lepšej správy verejného priestranstva.

Prednosta mestského úradu 11. mája na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žilina predložil dve možné alternatívy efektívnej správy verejného priestranstva. Poslanci ho uznesením zaviazali, aby ich do najbližšieho rokovania mestského parlamentu detailnejšie rozpracoval.

Jednou možnosťou sú prípravy zriadenia Technických služieb mesta Žilina ako samostatnej organizácie mesta. Druhou alternatívou sú prípravy zabezpečenia verejného obstarávania na externého správcu alebo správcov verejného priestranstva s logickou súslednosťou na jednotlivé vykonávané činnosti a so zvážením všetkých finančných, legislatívnych a obsahových rizík.

Správa verejného priestoru zahŕňa čistenie ciest, chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev mesta, úpravu trávnatých plôch, ošetrovanie drevín, porastov v meste a tiež správu objektov mesta ako sú detské ihriská, mobiliár a zástavky MHD. V súčasnosti tieto činnosti pre mesto zabezpečuje šesť zmluvných spoločností a ročné náklady sú vyše 3,1 mil. eur.

„Dôvodom nášho návrhu je fakt, že v súčasnosti je verejný priestor v meste Žilina spravovaný viacerými externými spoločnosťami s rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré nereflektujú na súčasné požiadavky. Chceme túto činnosť zefektívniť, keďže naše okolie a jeho správa sa týka každého z nás. Je to zároveň jeden zo strategických cieľov mesta,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

Súčasné zmluvy s externými dodávateľmi podľa žilinskej samosprávy nedostatočne pokrývajú legislatívne požiadavky, keďže boli vytvorené ešte pred účinnosťou noviel zákonov, ktoré sa starostlivosti o verejné priestranstvá dotýkajú. Mesto zároveň upozorňuje na neustálu zmenu a rozširovanie verejných priestranstiev v správe mesta a na to, že niektoré činnosti zmluvy s dodávateľmi nepokrývajú, napríklad čistenie prístreškov MDH, komplexnú dažďovú kanalizáciu a komunikačnú sieť. Problémom je aj nedostatočná flexibilita či koordinácia jednotlivých dodávateľov pri výkone prác a ich následná kontrola.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať