Žilina spúšťa budovanie úseku cyklotrasy zo Soliniek do centra mesta

Žilina spúšťa budovanie úseku cyklotrasy zo Soliniek do centra mesta

Žilinské sídlisko Solinky a centrum mesta spojí cyklotrasa s názvom H2, ktorej prvý úsek začne mesto Žilina realizovať v nasledujúce dni. Prvý vybudovaný úsek bude končiť na Bulvári a povedie celým sídliskom Solinky. Dobrou správou pre cyklistov je to, že aj zvyšné tri cykloúseky z celej trasy majú právoplatné stavebné povolenie a samospráva očakáva výsledok žiadosti o nenávratný príspevok finančný príspevok na ich realizáciu zo zdrojov Európskej únie.     

Žilinská samospráva sa tento rok uchádza aj o finančnú podporu s ďalšími štyrmi projektmi cyklotrás vo výzve vyhlásenej Integrovaným regionálnym operačným programom (IROP). Zámerom je rozšíriť infraštruktúru cyklotrás v meste a zvýšiť ich dostupnosť tak, aby vytvorili ucelenú a vzájomne prepojenú sieť. Predpokladaná výška ich oprávnených výdavkov je viac ako 777-tisíc eur. V prípade schválenia podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa bude mesto na ich realizácii podieľať sumou približne 39-tisíc eur.

Projektové žiadosti sa dotýkajú budovania cyklotrasy s názvom V10, ktorá povedie  po ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu pri Hypermarkete Tesco s Námestím Andreja Hlinku, prvého úseku cyklotrasy s názvom V9 medzi sídliskom Vlčince a Vodným dielom Žilina a dobudovania 3. a 4. časti cyklotrasy H2 zo Soliniek do centra mesta.

„Napriek tomu, že nám koronakríza v mnohom zväzuje ruky, na mestskom úrade pracujeme na projektoch, ktoré sme pripravovali v minulom roku a na ktorých stále pracujeme. Teší ma, že v nasledujúcich dňoch vstupujeme do realizácie prvej etapy cyklotrasy H2, čím sa vytvoria predpoklady pre celistvé prepojenie sídliska Solinky s centrom mesta. Je to dobrá správa pre cyklistov, dobrá správa pre obyvateľov Soliniek, ale aj pre všetkých Žilinčanov,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne.  

Mesto zároveň pracuje na príprave ďalších cyklotrás. Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na cyklotrasu V1 smerujúcu z centra do mestskej časti Závodie v celkovej dĺžke asi 2,3 km. Ďalším projektom je príprava cyklotrasy Rosinská cesta v dĺžke 1,2 km, spájajúcu  sídlisko Vlčince s Vodným dielom Žilina. Rozdelená je na tri úseky, z ktorých prvý má vydané stavebné povolenia a pri zvyšných dvoch úsekoch aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie.

So žiadosťou o nenávratný finančný príspevok sa mesto uchádza aj s projektami dvoch cykloprístreškov pred mestským úradom a mestskou krytou plavárňou. Ich kapacita bude 12-14 odstavených bicyklov, prístrešok pred úradom navyše počíta s vegetačnou strechou.

V súčasnosti sa na mestskom úrade spracovávajú aj ďalšie štúdie nových cyklochodníkov, ktoré poslúžia ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií. Pôjde najmä o prepojenie mestských častí Mojšová Lúčka a Trnové, vybudovanie cyklotrasy na ul. Za plavárňou spájajúcej Park Ľ. Štúra s Univerzitnou ulicou, prepojenie mestskej časti Strážov s centrom mesta, pokračovanie cyklotrasy zo Soliniek do Bytčice, dobudovanie chýbajúceho úseku cyklotrasy na ul. Hlboká a pokračovanie cyklotrasy na ul. Košická v smere na Vodné dielo.

Okrem budovania mestských cyklotrás, ktorých je približne 8,3 km, sa žilinská samospráva angažuje aj v príprave cyklotrás regionálneho významu. Prostredníctvom združení obcí sa podieľa na príprave Rajeckej a Kysuckej cyklomagistrály. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra zase realizuje projekt cyklotrasy Varín – Terchová a Žilinský samosprávny kraj projekty na budovanie Vážskej cyklotrasy v smere na Bytču a tiež spojenie miest Vrútky – Žilina.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať