Žilinská župa si opäť polepšila v hodnotení transparentnosti

Žilinská župa si opäť polepšila v hodnotení transparentnosti

V aktuálnom hodnotení Transparency International si Žilinská župa polepšila o osem percentuálnych bodov, napriek tomu že v celkovom poradí poklesla o tri miesta. Najlepšie spomedzi žúp obstáli župné noviny ZAkraj, ktoré boli ohodnotené ako najkvalitnejšie spomedzi všetkých župných periodík.

Žilinský samosprávny kraj zaznamenal prvenstvá v štyroch oblastiach z jedenástich hodnotených (v oblasti mediálnej politiky, sociálnych zariadení, dopravy, či účasti verejnosti na rozhodovaní), čo je po Trenčianskom samosprávnom kraji druhý najvyšší počet prvenstiev. V percentuálnom hodnotení ŽSK stále stúpa. Oproti predchádzajúcemu vedeniu sme si polepšili takmer vo všetkých oblastiach (8 z 11). Najvýraznejší posun vpred registrujeme v oblasti zariadení sociálnych služieb, kde sme si polepšilo o 71%, v dotačnej politike o 24% , či v doprave o 25%.

Vedenie župy od svojho nástupu do úradu zaviedlo dôležité opatrenia smerom k verejnosti. Na jednom mieste zverejňuje všetky vyhlásené súťaže, ktoré robí kraj alebo jeho organizácie, svoje miesto majú i odpovede na otázky, na ktoré Úrad ŽSK odpovedá v rámci infozákona. Župa sprístupnila pre verejnosť pracovný kalendár predsedníčky, elektronickú úradnú tabuľu s archívom a prehľad vybavovania sťažností. Transparency International vysoko ohodnotila aj zverejňovanie počtu voľných miest v sociálnych zariadeniach, či poradovník žiadostí. Všetky tieto údaje v minulosti na stránke chýbali.

,,Teší ma, že vôbec po prvý krát sa v transparentnosti dokázal zlepšiť každý z ôsmich krajov, blahoželám skokanom. Je to dobrý signál, že sa pomery menia a naprieč Slovenskom župy otvárajú svoje úrady verejnosti. Hodnotenie Transparency International nám nastavilo zrkadlo, vďaka tomu vidíme, čo robíme dobre, ale tiež čo sme podcenili a kde treba zabrať. Výsledok, teda pokles o tri priečky v hodnotení a paradoxne percentuálny bodový nárast, prijímame s pokorou a môže nám byť len ľúto, že hodnotenie nezastihlo už rozpracované opatrenia a zlepšenia, ktoré majú byť čochvíľa spustené,” povedala županka Erika Jurinová.

Väčšina bodov, ktoré župa stratila, sa týkajú informácií o predaji či prenájme majetku. ,,V tejto chvíli prechádzame na nový systém zverejňovania v tejto oblasti. Zo strany úradu je všetko pripravené, čaká sa už len na spustenie systému u dodávateľa. Verím, že inovácie, ktoré zavádzame, sa odrazia pozitívne v ďalšom hodnotení,” povedala županka Erika Jurinová. Novinkou, ktorá sa v tohtoročnom hodnotení ešte nepremietla, je aj nový etický kódex zamestnancov či volených predstaviteľov.

Vlani župa zaviedla participatívny rozpočet, čím dala priestor ľuďom spolurozhodovať o časti verejných financií. Verejné sú zasadnutia zastupiteľstva aj komisie poslancov. Dobré hodnotenie Žilinská župa získala aj v oblasti grantov a dotácií, kde sa umiestnila na druhom mieste za Bratislavským krajom. Sme jednou z troch žúp, ktorá zverejňuje pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií spolu s ich váhou, ako i informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana. Všetky tieto možnosti v roku ešte 2017 absentovali.

Hodnotenie transparentnosti samosprávnych krajov pripravilo Transparency International už piatykrát. Na prvom mieste sa tento rok umiestnil Trenčiansky samosprávny kraj, posledná priečka patrí Bratislavskému kraju. Žilinský samosprávy kraj skončil na piatom mieste.

Percentuálne hodnotenie Žilinského samosprávneho kraja:

2011: 52%

2013: 42 %

2015: 52%

2017: 55%

2020: 63%

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať