Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk

Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk

Verejnosť môže nechať svoj odkaz či námet: Aký chcete kraj v roku 2030? na webe https://www.hrajzakraj.sk/. Stránka informuje o procese tvorby aktuálneho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, podnikateľského prostredia, kultúry či životného prostredia, pričom nastavuje nielen stratégiu, ale aj nástroje a projekty na dosiahnutie cieľov. Ovplyvní čerpanie eurofondov v novom programovom období, keďže obsahuje priority, ktoré sa budú s pomocou európskych peňazí realizovať. Cieľom je čo najefektívnejšie využívať dostupné zdroje z Európskej únie, tak, aby investície do regiónov boli zmysluplné a mali dlhodobý a udržateľný efekt. „Chceme, aby pripravený plán bol našou spoločnou víziou kraja, kde chceme žiť, zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale i verejnosť, “ povedala Erika Jurinová.

Dokument vzniká participatívne, v spolupráci s odborníkmi na kľúčové oblasti rozvoja, zástupcami samospráv, regiónov, neziskových organizácií či podnikateľov. Na stránke môžete sledovať samotný proces prípavy, prácu tematických i územných pracovných skupín, novinky a pripravované aktivity, ako aj zásobník pre zber projektových zámerov v novom programovom období. Župa v procese komunikácie so zainteresovanými subjektami spolupracuje aj s odborníkmi z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Obyvatelia župy môžu svoje podnety diskutovať aj prostredníctvom facebooku @HrajZAkraj,ale aj ďalšími formami – vyplnením dotazníkov či zapojením sa do online debát.

Už v tejto fáze prípravy strategického dokumentu sú známe prvé kľúčové zistenia o jednotlivých regiónoch Žilinského kraja, ktoré viac napovedajú o demografii, infraštruktúre, inžinierskych sieťach, potenciáli cestovného ruchu či kvalite životného prostredia, https://www.hrajzakraj.sk/wp-content/uploads/2021/09/ZILINSKY-KRAJ-KLUCOVE-ZISTENIA-1.pdf.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja vzniká v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samsoprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

ZDROJ: ŽSK

Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať