Žilinské škôlky sa vďaka rozsiahlym rekonštrukciám postupne rozširujú, mesto začalo práce v MŠ Suvorovova

Žilinské škôlky sa vďaka rozsiahlym rekonštrukciám postupne rozširujú,  mesto začalo práce v MŠ Suvorovova

Viac ako 1,5 mil. eur stála rekonštrukcia Materskej školy Čajakova, Trnavská a Petzvalova v Žiline. Mesto na rozsiahle práce získalo peniaze z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V materskej škole na Čajakovej ulici vznikla nová trieda, v Materskej škole na Trnavskej zas pribudli dve nové triedy a jedáleň, vďaka čomu sa zvýšila kapacita miest o celkom 73 miest. V Materskej škole Petzvalova zateplili budovu, zmodernizovali osvetlenie, vykurovanie, či zabezpečili bezbariérový prístup. Od septembra vynovené školy opäť využívajú deti a učitelia.

Nové nadzemné podlažie s triedou, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita o 23 detí, vzniklo v Materskej škole Čajakova. V exteriéri pribudol výťah pre imobilných a herné prvky. Vo vnútorných priestoroch sa vymenili interiérové dvere a vytvorili dve bezbariérové toalety, čím sa priestor prispôsobil osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Investícia zahŕňala taktiež rekonštrukciu dažďovej kanalizácie a výmenu zastaralých zariaďovacích predmetov na hygienickom zariadení pre zamestnancov. Celá škôlka sa zateplila, vymenili sa strechy, okná a elektroinštalácia, čím sa znížila energetická náročnosť budovy. Modernizácia školy spolu za 600-tisíc eur bola financovaná z IROP a zdrojov mesta. Práce trvali od októbra minulého roka a trvali 10 mesiacov.

Nové triedy po rekonštrukcii pribudli aj v Materskej škole Trnavská. Projekt rekonštrukcie za viac ako 740-tisíc, ktorú mesto financovalo z prostriedkov IROP a vlastných zdrojov, zahŕňala okrem rozšírenia kapacít aj prístavbu jedálne so schodiskom, stavebno-technické úpravy budovy a jej zateplenie. V škole sa počas ročnej rekonštrukcie vybudovali dve nové triedy pre 50 detí a jedáleň pre približne 90 detí, ktorá je prepojená s už jestvujúcou kuchyňou. V rámci modernizácie sa debarierizovali hlavné vstupy do budovy, výsledkom čoho je sprístupnenie objektu aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu. Vybudovali sa aj nové bezbariérové toalety, chodník a pred budovou školy aj parkovacie miesto. Súčasťou prác z dôvodu znižovania energetickej náročnosti bolo aj zateplenie objektu, výmena elektroinštalácie, okien a strechy.

Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni ukončila aj v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Rekonštrukčné práce, ktoré trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy.

Rozšíriť kapacitu školy o 42 detí vybudovaním nadstavby budovy je cieľom projektu, ktorý mesto začalo realizovať na Materskej škole Suvorovova v Žiline. Rekonštrukčné práce za viac ako 1 mil eur potrvajú do konca budúceho roka. Mesto investičnú akciu zafinancuje z vlastných zdrojov a z prostriedkov IROP.

Vzhľadom k rozšírenej kapacite školy bude detské ihrisko doplnené o pieskovisko, hojdačky, preliezky i domček s lavicami a stolíkom. V rámci opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti sa zateplia obvodové steny, strop, strecha a vymenia pôvodné okná za plastové. V projekte je okrem vyregulovania vykurovacieho systému navrhovaná aj rekonštrukcia svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, vrátane výmeny svietidiel za úsporné.

„Zmenou legislatívy v oblasti predprimárneho vzdelávania sa aj na naše materské školy vytvorí prirodzený tlak na povinné umiestňovanie detí do škôlok. Som veľmi rád, že sa nám postupne darí rozširovať kapacitu škôl v Žiline, modernizovať ich a celkovo skvalitňovať prostredie pre učiteľov a detí. Na troch materských školách bolo v priebehu minulého a tohto roka preinvestovaných viac ako 1 mil. eur a dobrou správou je aj realizácia ďalšieho projektu za viac ako 1 mil. eur na Materskej škole Suvorovova,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v septembri nastúpilo 850 žiakov a do materských škôl 680 škôlkarov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských škôl. V uplynulom školskom roku ich navštevovalo viac ako 8 400 detí.

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať