Žilinské základné školy zmodernizujú odborné učebne za viac ako milión eur

Žilinské základné školy zmodernizujú odborné učebne za viac ako milión eur

Viac ako 1 mil. eur bude stáť vybavenie nových jazykových, prírodovedných, polytechnických a špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou na 12 vybraných základných školách v Žiline. Mesto získalo financie na modernizáciu škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). S realizáciou projektu samospráva začne koncom septembra.

Čo sa zmodernizuje?

V Základnej škole Lichardova sa vybuduje nová jazyková trieda a zmodernizuje učebňa fyziky a knižnica. V rámci projektu sa zmodernizujú odborné učebne aj na ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová, ZŠ a MŠ Gaštanová. Odborné učebne a knižnice sa obnovia aj na ZŠ Martinská, V. Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ a MŠ na Ulici sv. Gorazda 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa projekt zameria na ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu a odborné učebne. V prvej etape projektu v nasledujúcich týždňoch pribudne v školách nový nábytok.

„Počas letných mesiacov sme pracovali na realizácii rekonštrukčných prác v základných školách a na príprave nových projektov. Je prioritou mesta, aby mali školy vyhovujúce zázemie, v ktorom sa žiaci a učitelia cítia naozaj dobre. Som veľmi rád, že aj aktuálne realizovanými projektami sa zvýši kvalita vzdelávania na žilinských základných školách,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

Mesto uspelo aj v ďalšej výzve

Mesto Žilina sa zapojilo aj do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraný je na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných a materských školách prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg). „Je pozitívne, že aj v tejto výzve mesto uspelo. Vďaka našim projektom na 19 základných a materských školách v Žiline vytvoríme spolu 81 pracovných miest. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu,“ zhodnotil žilinský primátor.

Do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina nastúpilo v aktuálnom školskom roku 850 žiakov a do materských škôl 680 škôlkarov. Po letných prázdninách ich čakali vynovené a zrekonštruované priestory niektorých základných a materských škôl.

Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni ukončila v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Rekonštrukčné práce, ktoré trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy. V súčasnosti mesto realizuje a pripravuje na ukončenie aj ďalšie dve investičné akcie, a to rekonštrukciu Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince za celkom 681-tisíc eur a Materskej školy Čajakova na Hlinách IV za viac ako 360-tisíc eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva finančné prostriedky z IROP.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských škôl. V uplynulom školskom roku ich navštevovalo viac ako 8 400 detí.

Zdroj: mesto Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať